Hvem er vi?

Hvem er vi?

Skive Disc Golf Klub blev stiftet i 2021. En lille gruppe lokale discgolf-entusiaster havde, efter

tilbagevendende besøg på baner i det Jyske, et stærkt ønske om at bringe disc golf til

lokalområdet og besluttede i efteråret 2020 at få oprettet en lokal klub.


Klubben er en alment folkeoplysende forening under Skive Kommune, og er åben for alle

med interesse for Disc golf, hvad enten på rekreativt- eller konkurrenceplan.


Klubben er desuden medlem af hovedorganisationen: Dansk Frisbee Sport Union (DFSU),

samt lokalt forankret via Skive Idræts Samvirke (SIS).


Klubben organiserer og tilbyder bl.a. træning, stævner og sociale, disc golf-relaterede

aktiviteter, der fremmer fællesskabet og hjælper med at udbrede disc golf-sporten i

lokalområdet.


Der er fast træning torsdage kl. 17:00-19:00 ved banen i Gymnasieparken, hvor alle - såvel medlemmer som evt. nysgerrige - er velkomne.